thông tin biểu ghi
  • Khóa luận
  • 495.1 VU-V
    汉语礼貌用语的语用功能探析 :
DDC 495.1
Tác giả CN Vũ, Văn Thủy
Tác giả TT Trường Đại học Ngoại Ngữ Huế
Nhan đề 汉语礼貌用语的语用功能探析 : Phân tích chức năng ngữ dụng của từ ngữ thể hiện lễ phép trong tiếng Hán / Vũ Văn Thủy; Liêu Linh Chuyên
Thông tin xuất bản Huế, 2020
Mô tả vật lý 36tr. ; 28cm.
Từ khóa tự do Ngôn ngữ
Tác giả(bs) CN Liêu, Linh Chuyên
Địa chỉ 100Kho Tiếng Trung(1): 000053008
000 00000nam#a2200000ui#4500
00119788
0023
0049C055E90-62E5-42A6-8B0B-810EED297D3C
005202012281639
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|a20201228163907|bthuytt|y20201228160242|zthuytt
040 |aHUCFL
041 |aChi
082 |a495.1|bVU-V
100 |aVũ, Văn Thủy
110 |aTrường Đại học Ngoại Ngữ Huế
245 |a汉语礼貌用语的语用功能探析 : |b Phân tích chức năng ngữ dụng của từ ngữ thể hiện lễ phép trong tiếng Hán / |cVũ Văn Thủy; Liêu Linh Chuyên
260 |aHuế, |c2020
300 |a36tr. ; |c28cm.
502 |aKhóa luận tốt nghiệp
653 |aNgôn ngữ
700 |a Liêu, Linh Chuyên|eHướng dẫn
852|a100|bKho Tiếng Trung|j(1): 000053008
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000053008 Kho Tiếng Trung 495.1 VU-V Đọc tại chỗ 1