thông tin biểu ghi
  • Báo cáo NCKH
  • 001.4 HUY
    Những yếu tố ảnh hưởng đến sự hứng thú của sinh viên năm 1 khoa tiếng anh - Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế đối với hoạt động nhóm trong các lớp học nói /
DDC 001.4
Tác giả CN Huyền, Tôn Nữ Quý Trân
Nhan đề Những yếu tố ảnh hưởng đến sự hứng thú của sinh viên năm 1 khoa tiếng anh - Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế đối với hoạt động nhóm trong các lớp học nói / Huyền Tôn Nữ Quý Trân; Nguyễn Ngọc Bảo Châu
Thông tin xuất bản Huế, 2018
Mô tả vật lý 40tr. ; 25cm.
Từ khóa tự do Nghiên cứu khoa học
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Ngọc Bảo Châu
Địa chỉ 100Kho Tiếng Việt(2): 000050088, 000050100
000 00000nam#a2200000ui#4500
00120331
0025
0047C9F6869-D66B-450E-B6C9-A6CDA926D349
005202106181017
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20210618101800|zthuytt
040 |aHUCFL
041 |aVIE
082 |a001.4|bHUY
100 |aHuyền, Tôn Nữ Quý Trân
245 |aNhững yếu tố ảnh hưởng đến sự hứng thú của sinh viên năm 1 khoa tiếng anh - Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế đối với hoạt động nhóm trong các lớp học nói / |cHuyền Tôn Nữ Quý Trân; Nguyễn Ngọc Bảo Châu
260 |aHuế, |c2018
300 |a40tr. ; |c25cm.
502 |aĐề tài nghiên cứu khoa học cấp sơ sở
653 |aNghiên cứu khoa học
700 |aNguyễn, Ngọc Bảo Châu|eHướng dẫn
852|a100|bKho Tiếng Việt|j(2): 000050088, 000050100
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000050088 Kho Tiếng Việt 001.4 HUY Mượn về nhà 1
2 000050100 Kho Tiếng Việt 001.4 HUY Mượn về nhà 2