thông tin biểu ghi
  • Báo cáo NCKH
  • 001.4 HUY
    Những yếu tố ảnh hưởng đến sự hứng thú của sinh viên năm 1 khoa Tiếng anh - Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế đối với các hoạt động nhóm trong các lớp học nói /
DDC 001.4
Tác giả CN Huyền, Tôn Nữ Quý Trân
Tác giả TT Trường Đại học Ngoại ngữ
Nhan đề Những yếu tố ảnh hưởng đến sự hứng thú của sinh viên năm 1 khoa Tiếng anh - Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế đối với các hoạt động nhóm trong các lớp học nói / Huyền Tôn Nữ Quý Trân; Nguyễn Ngọc Bảo Châu
Thông tin xuất bản Huế, 2018
Mô tả vật lý 58tr. ; 28cm.
Từ khóa tự do Nghiên cứu khoa học
Từ khóa tự do NCKH_21374
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Ngọc Bảo Châu
Địa chỉ Thư Viện Đại học Ngoại Ngữ - ĐHH
000 00000nam#a2200000ui#4500
00121374
0025
00410016FE4-FD35-43E4-AF62-23F08384EBBF
005202108091647
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20210809164724|bhuongttt|y20210723162220|zthuytt
040 |aHUCFL
041 |aVIE
082 |a001.4|bHUY
100 |aHuyền, Tôn Nữ Quý Trân
110 |aTrường Đại học Ngoại ngữ
245 |aNhững yếu tố ảnh hưởng đến sự hứng thú của sinh viên năm 1 khoa Tiếng anh - Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế đối với các hoạt động nhóm trong các lớp học nói / |cHuyền Tôn Nữ Quý Trân; Nguyễn Ngọc Bảo Châu
260 |aHuế, |c2018
300 |a58tr. ; |c28cm.
502 |aĐề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở
653 |aNghiên cứu khoa học
653|aNCKH_21374
700|aNguyễn, Ngọc Bảo Châu|eHướng dẫn
852 |aThư Viện Đại học Ngoại Ngữ - ĐHH
890|c1