thông tin biểu ghi
  • Báo cáo NCKH
  • 001.4 DOA
    Nhận thức về trải nghiệm sử dụng một số mạng xã hội phổ biến trong việc học từ vựng tiếng anh của sinh viên năm thứ nhất , Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế /
DDC 001.4
Tác giả CN Đoàn, Ngọc Ái Thư
Tác giả TT Trường Đại học Ngoại ngữ
Nhan đề Nhận thức về trải nghiệm sử dụng một số mạng xã hội phổ biến trong việc học từ vựng tiếng anh của sinh viên năm thứ nhất , Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế / Đoàn Ngọc Ái Thư; Hoàng Thị Khánh Tâm
Thông tin xuất bản Huế, 2017
Mô tả vật lý 48tr. ; 28cm.
Từ khóa tự do Nghiên cứu khoa học
Từ khóa tự do NCKH_21379
Tác giả(bs) CN Hoàng, Thị Khánh Tâm
Địa chỉ Thư Viện Đại học Ngoại Ngữ - ĐHH
000 00000nam#a2200000ui#4500
00121379
0025
0046B8FC429-5F8A-48D0-8C08-94AE9FC149B1
005202108101613
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|a20210810161334|bhuongttt|y20210723164303|zthuytt
040 |aHUCFL
041 |aVIE
082 |a001.4|bDOA
100 |aĐoàn, Ngọc Ái Thư
110 |aTrường Đại học Ngoại ngữ
245 |aNhận thức về trải nghiệm sử dụng một số mạng xã hội phổ biến trong việc học từ vựng tiếng anh của sinh viên năm thứ nhất , Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế / |cĐoàn Ngọc Ái Thư; Hoàng Thị Khánh Tâm
260 |aHuế, |c2017
300 |a48tr. ; |c28cm.
502 |aĐề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở
653 |aNghiên cứu khoa học
653|aNCKH_21379
700|aHoàng, Thị Khánh Tâm|eHướng dẫn
852 |aThư Viện Đại học Ngoại Ngữ - ĐHH
890|c1