thông tin biểu ghi
DDC 495.17
Tác giả CN 董,瑾
Nhan đề 14320 : 中级口语教程 / 董瑾,范雪娇
Thông tin xuất bản 北京 : 北京大学出版社 ;, 2005年
Mô tả vật lý sound dics 1 CD ROM : digital ; 3/4in
Tác giả(bs) CN 范 ,
Địa chỉ 100Kho Tiếng Việt(1): 000012371
000 00497nmm a2200169 a 4500
00117869
0027
00414320
00520181102105429.0
008181102s2005 CHI
0091 0
039|a20181102105429|bthuytt|y20181102105429|zthuytt
040 |aHUCFL
0410 |aCHI
0820 |a495.17 |b
1001 |a董,瑾
24500|a14320 : |b中级口语教程 / |c董瑾,范雪娇
260 |a北京 : |b北京大学出版社 ;, |c2005年
300 |asound dics 1 CD ROM : |bdigital ; |c3/4in
541|aVăn hóa dân gian Việt Nam
7001 |a范 , |c雪娇
852|a100|bKho Tiếng Việt|j(1): 000012371
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000012371 Kho Tiếng Việt 495.17 董 Mượn về nhà 1

Không có liên kết tài liệu số nào