thông tin biểu ghi
  • Báo cáo NCKH
  • 001.4 DUO
    Du lịch chùa Huế: Tiềm năng và định hướng pháp triển /
DDC 001.4
Tác giả CN Dương, Thị Nhung
Nhan đề Du lịch chùa Huế: Tiềm năng và định hướng pháp triển / Dương Thị Nhung
Thông tin xuất bản Huế , 2012
Phụ chú Báo cáo tổng kết đề tài NCKH cấp trường
Địa chỉ 100Kho Tiếng Việt(3): 000037224, 000037273, 000037276
000 00469cam a2200145 a 4500
00114925
0025
00416695
00520161110094629.0
008161110s2012 vie
0091 0
039|a20161110000000|bthuytt|y20161110000000|zthuytt
040 |aHUCFL
0410 |avie
0820 |a001.4 |bDUO
1000 |aDương, Thị Nhung
24500|aDu lịch chùa Huế: Tiềm năng và định hướng pháp triển / |cDương Thị Nhung
260 |aHuế , |c2012
500 |aBáo cáo tổng kết đề tài NCKH cấp trường
852|a100|bKho Tiếng Việt|j(3): 000037224, 000037273, 000037276
890|a3|b4
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000037224 Kho Tiếng Việt 001.4 DUO Đọc tại chỗ 1
2 000037273 Kho Tiếng Việt 001.4 DUO Đọc tại chỗ 2
3 000037276 Kho Tiếng Việt 001.4 DUO Đọc tại chỗ 3

Không có liên kết tài liệu số nào