thông tin biểu ghi
  • Báo cáo NCKH
  • 001.4 DUO
    Làng nghề hoa giấy Thanh Tiên và tranh dân gian làng sình trong chiến lược phát triển du lịch Thừa thiên Huế /
DDC 001.4
Tác giả CN Dương, Thị Nhung
Nhan đề Làng nghề hoa giấy Thanh Tiên và tranh dân gian làng sình trong chiến lược phát triển du lịch Thừa thiên Huế / Dương Thị Nhung
Thông tin xuất bản Huế , 2015
Mô tả vật lý 51tr. ; 28cm
Phụ chú Báo cáo tổng kết đề tài NCKH
Địa chỉ 100Kho Tiếng Việt(3): 000036307, 000036310, 000036323
000 00551cam a2200157 a 4500
00115359
0025
00417159
00520170403092514.0
008170403s2015 vie
0091 0
039|a20170403000000|bthuytt|y20170403000000|zthuytt
040 |aHUCFL
0410 |avie
0820 |a001.4 |bDUO
1000 |aDương, Thị Nhung
24500|aLàng nghề hoa giấy Thanh Tiên và tranh dân gian làng sình trong chiến lược phát triển du lịch Thừa thiên Huế / |cDương Thị Nhung
260 |aHuế , |c2015
300 |a51tr. ; |c28cm
500 |aBáo cáo tổng kết đề tài NCKH
852|a100|bKho Tiếng Việt|j(3): 000036307, 000036310, 000036323
890|a3|b10
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000036307 Kho Tiếng Việt 001.4 DUO Đọc tại chỗ 1
2 000036310 Kho Tiếng Việt 001.4 DUO Đọc tại chỗ 2
3 000036323 Kho Tiếng Việt 001.4 DUO Đọc tại chỗ 3

Không có liên kết tài liệu số nào