thông tin biểu ghi
  • Khóa luận
  • 306 NGU
    TÍN NGƯỠNG THỜ CÚNG TỔ TIÊN TRONG ĐỜI SỐNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI CÔNG GIÁO Ở THÀNH PHỐ HUẾ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ /
DDC 306
Tác giả CN Nguyễn, Ngọc Lam
Tác giả TT Trường Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Huế
Nhan đề TÍN NGƯỠNG THỜ CÚNG TỔ TIÊN TRONG ĐỜI SỐNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI CÔNG GIÁO Ở THÀNH PHỐ HUẾ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ / Nguyễn Ngọc Lam; Dương Thị Nhung
Thông tin xuất bản Huế : Huế, 2020
Mô tả vật lý 80tr. ; 28cm.
Từ khóa tự do Văn hóa
Tác giả(bs) CN Dương, Thị Nhung
Địa chỉ 100Kho Tiếng Việt(1): 000051515
000 00000nam#a2200000ui#4500
00119443
0023
004EAF6AE51-CA55-435F-A89D-CBE397DE3938
005202010201027
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20201020102735|zhoatd
040 |aHUCFL
041 |aVIE
082 |a306|bNGU
100 |aNguyễn, Ngọc Lam
110 |aTrường Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Huế
245 |aTÍN NGƯỠNG THỜ CÚNG TỔ TIÊN TRONG ĐỜI SỐNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI CÔNG GIÁO Ở THÀNH PHỐ HUẾ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ / |cNguyễn Ngọc Lam; Dương Thị Nhung
260 |aHuế : |bHuế, |c2020
300 |a80tr. ; |c28cm.
502 |aKhóa luận tốt nghiệp
653 |aVăn hóa
700 |aDương, Thị Nhung|cThạc sĩ|eHướng dẫn
852|a100|bKho Tiếng Việt|j(1): 000051515
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000051515 Kho Tiếng Việt 306 NGU Đọc tại chỗ 1

Không có liên kết tài liệu số nào