thông tin biểu ghi
  • Luận văn
  • 420 TRA
    Nghiên cứu đặc điểm ngôn ngữ của tiêu đề trong các bài báo viết về du lịch bằng tiếng việt đối chiếu với tiếng anh /
DDC 420
Tác giả CN Trần, Thị Xuân
Nhan đề Nghiên cứu đặc điểm ngôn ngữ của tiêu đề trong các bài báo viết về du lịch bằng tiếng việt đối chiếu với tiếng anh / Trần Thị Xuân
Thông tin xuất bản Huế , 2015
Mô tả vật lý 106p. ; 28cm
Từ khóa tự do Ngôn ngữ học so sánh đối chiếu
Từ khóa tự do Ngôn ngữ
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Tình ,
Địa chỉ 100Kho Luận án, luận văn(1): 000035070
000 00628cam a2200169 a 4500
00114487
0024
00416250
00520160328093319.0
008160328s2015 vie
0091 0
039|a20160328000000|bthuytt|y20160328000000|zthuytt
040 |aHUCFL
0410 |avie
0820 |a420 |bTRA
1000 |aTrần, Thị Xuân
24500|aNghiên cứu đặc điểm ngôn ngữ của tiêu đề trong các bài báo viết về du lịch bằng tiếng việt đối chiếu với tiếng anh / |cTrần Thị Xuân
260 |aHuế , |c2015
300 |a106p. ; |c28cm
653 |aNgôn ngữ học so sánh đối chiếu
653|aNgôn ngữ
7000 |aNguyễn, Tình , |eSupervisor
852|a100|bKho Luận án, luận văn|j(1): 000035070
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000035070 Kho Luận án, luận văn 420 TRA Đọc tại chỗ 1

Không có liên kết tài liệu số nào