thông tin biểu ghi
  • Báo cáo NCKH
  • 001.4 NGU
    KHẢO SÁT NGỮ LIỆU VĂN HỌC DÂN GIAN NHẰM HỖ TRỢ GIẢNG DẠY NỘI DUNG VĂN HÓA ỨNG XỬ VỚI MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN THUỘC HỌC PHẦN CƠ SỞ VĂN HÓA VIỆT NAM TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC HUẾ /
DDC 001.4
Tác giả CN Trần, Thị Xuân
Nhan đề KHẢO SÁT NGỮ LIỆU VĂN HỌC DÂN GIAN NHẰM HỖ TRỢ GIẢNG DẠY NỘI DUNG VĂN HÓA ỨNG XỬ VỚI MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN THUỘC HỌC PHẦN CƠ SỞ VĂN HÓA VIỆT NAM TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC HUẾ / Trần Thị Xuân
Thông tin xuất bản 2016
Mô tả vật lý tr. ; cm.
Từ khóa tự do Nghiên cứu khoa học
Địa chỉ Thư Viện Đại học Ngoại Ngữ - ĐHH
000 00000nam#a2200000ui#4500
00120244
0025
004899C3F30-0B44-4C98-A566-08C23B1950BF
005202106011017
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|a20210601101714|bthuytt|y20210601101637|zthuytt
040 |aHUCFL
082 |a001.4|bNGU
100 |aTrần, Thị Xuân
245 |aKHẢO SÁT NGỮ LIỆU VĂN HỌC DÂN GIAN NHẰM HỖ TRỢ GIẢNG DẠY NỘI DUNG VĂN HÓA ỨNG XỬ VỚI MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN THUỘC HỌC PHẦN CƠ SỞ VĂN HÓA VIỆT NAM TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC HUẾ / |cTrần Thị Xuân
260 |c2016
300 |atr. ; |ccm.
502 |a BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG
653 |aNghiên cứu khoa học
852 |aThư Viện Đại học Ngoại Ngữ - ĐHH

Không có liên kết tài liệu số nào