thông tin biểu ghi
  • Báo cáo NCKH
  • 001.4 TRA
    Cơ sở lý luận và thực tiển của việc xây dựng bài giảng E- Learning phục vụ giảng dạy tiếng việt cho người nước ngoài tại khoa Việt nam học, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế /
DDC 001.4
Tác giả CN Trần, Thị Xuân
Nhan đề Cơ sở lý luận và thực tiển của việc xây dựng bài giảng E- Learning phục vụ giảng dạy tiếng việt cho người nước ngoài tại khoa Việt nam học, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế / Trần Thị Xuân
Thông tin xuất bản Huế, 2019
Mô tả vật lý 62tr. ; 25cm.
Từ khóa tự do Nghiên cứu khoa học
Địa chỉ 100Kho Tiếng Việt(2): 000050004-5
000 00000nam#a2200000ui#4500
00120285
0025
00452BB4857-A43E-4976-AEB9-D4DC479BF877
005202106151548
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|y20210615154858|zthuytt
040 |aHUCFL
041 |aVIE
082 |a001.4|bTRA
100 |aTrần, Thị Xuân
245 |aCơ sở lý luận và thực tiển của việc xây dựng bài giảng E- Learning phục vụ giảng dạy tiếng việt cho người nước ngoài tại khoa Việt nam học, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế / |cTrần Thị Xuân
260 |aHuế, |c2019
300 |a62tr. ; |c25cm.
502 |aĐề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở
653 |aNghiên cứu khoa học
852|a100|bKho Tiếng Việt|j(2): 000050004-5
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000050004 Kho Tiếng Việt 001.4 TRA Mượn về nhà 1
2 000050005 Kho Tiếng Việt 001.4 TRA Mượn về nhà 2