thông tin biểu ghi
  • Khóa luận
  • 428 TRU
    Common linguistic and non - linguistic challenges faced by fourth - year students majoring in interpretation in the process of english - vietnamese consecutive interpreting :
DDC 428
Tác giả CN Trương, Khánh Mỹ
Nhan đề Common linguistic and non - linguistic challenges faced by fourth - year students majoring in interpretation in the process of english - vietnamese consecutive interpreting : Những khó khăn về mặt ngôn ngữ và phi ngôn ngữ mà sinh viên năm 4 thường gặp trong quá trình dịch đuổi từ tiếng anh sang tiếng việt / Trương Khánh Mỹ
Thông tin xuất bản Huế , 2015
Mô tả vật lý 187p. ; 28cm
Từ khóa tự do Kỹ năng Biên Phiên dịch
Từ khóa tự do Kỹ năng tổng hợp
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Việt ,
Địa chỉ 100Kho Tiếng Anh(1): 000035806
000 00808cam a2200169 a 4500
00114477
0023
00416240
00520160324163202.0
008160324s2015 eng
0091 0
039|a20161103092623|bthuytt|y20160324000000|zthuytt
040 |aHUCFL
0410 |aeng
0820 |a428 |bTRU
1000 |aTrương, Khánh Mỹ
24500|aCommon linguistic and non - linguistic challenges faced by fourth - year students majoring in interpretation in the process of english - vietnamese consecutive interpreting : |bNhững khó khăn về mặt ngôn ngữ và phi ngôn ngữ mà sinh viên năm 4 thường gặp trong quá trình dịch đuổi từ tiếng anh sang tiếng việt / |cTrương Khánh Mỹ
260 |aHuế , |c2015
300 |a187p. ; |c28cm
653 |aKỹ năng Biên Phiên dịch
653|aKỹ năng tổng hợp
7000 |aNguyễn, Việt , |eSupervisor
852|a100|bKho Tiếng Anh|j(1): 000035806
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000035806 Kho Tiếng Anh 428 TRU Đọc tại chỗ 1

Không có liên kết tài liệu số nào