thông tin biểu ghi
  • Báo cáo NCKH
  • 001.4 TRU
    Nghiên cứu thái độ của sinh viên năm 4 khoa Tiếng anh, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế đối với các giọng Tiếng anh /
DDC 001.4
Tác giả CN Trương, Khánh Mỹ
Nhan đề Nghiên cứu thái độ của sinh viên năm 4 khoa Tiếng anh, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế đối với các giọng Tiếng anh / Trương Khánh Mỹ
Thông tin xuất bản Huế, 2018
Mô tả vật lý 52tr. ; 25cm.
Từ khóa tự do Nghiên cứu khoa học
Địa chỉ 100Kho Tiếng Việt(2): 000050116-7
000 00000nam#a2200000ui#4500
00120309
0025
004E7AB46DD-0B52-4B2D-943B-C28B81428B48
005202106171039
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20210617103931|zthuytt
040 |aHUCFL
041 |aVIE
082 |a001.4|bTRU
100 |aTrương, Khánh Mỹ
245 |aNghiên cứu thái độ của sinh viên năm 4 khoa Tiếng anh, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế đối với các giọng Tiếng anh / |cTrương Khánh Mỹ
260 |aHuế, |c2018
300 |a52tr. ; |c25cm.
502 |aĐề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở
653 |aNghiên cứu khoa học
852|a100|bKho Tiếng Việt|j(2): 000050116-7
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000050117 Kho Tiếng Việt 001.4 TRU Mượn về nhà 1
2 000050116 Kho Tiếng Việt 001.4 TRU Mượn về nhà 2

Không có liên kết tài liệu số nào