thông tin biểu ghi
  • Luận văn
  • 370 NGU
    An investigation into high school teachers’ perceptions of using 10th grade english textbook to develop pragmatic competence for EFL students: challenges or opportunities ? /
DDC 370
Tác giả CN Nguyễn, Thị Hiền.
Nhan đề An investigation into high school teachers’ perceptions of using 10th grade english textbook to develop pragmatic competence for EFL students: challenges or opportunities ? /Nguyễn Thị Hiền; Trương Viên supervisor.
Nhan đề khác Nhận thức của giáo viên trung học phổ thông về việc sử dụng sách giáo khoa tiếng anh lớp 10 để phát triển năng lực ngữ dụng cho học sinh: thách thức hay cơ hội?.
Thông tin xuất bản Huế ;, 2014.
Mô tả vật lý 129p. ;30cm.
Từ khóa tự do Phương pháp giảng dạy
Tác giả(bs) CN Trương, Viên,
Địa chỉ 100Kho Tiếng Anh(1): 000034187
000 00875cam a2200181 a 4500
00113837
0024
00415488
00520150508101715.0
008150123s2014 eng
0091 0
039|a20150508101715|bthuytt|y20150123091030|zthuytt
040 |aHUCFL
0410 |aeng
0820 |a370|bNGU
1001 |aNguyễn, Thị Hiền.
24513|aAn investigation into high school teachers’ perceptions of using 10th grade english textbook to develop pragmatic competence for EFL students: challenges or opportunities ? /|cNguyễn Thị Hiền; Trương Viên supervisor.
2460 |aNhận thức của giáo viên trung học phổ thông về việc sử dụng sách giáo khoa tiếng anh lớp 10 để phát triển năng lực ngữ dụng cho học sinh: thách thức hay cơ hội?.
260 |aHuế ;, |c2014.
300 |a129p. ;|c30cm.
502 |aMa thesis in education.
653|aPhương pháp giảng dạy
7001 |aTrương, Viên,|esupervisor.
852|a100|bKho Tiếng Anh|j(1): 000034187
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000034187 Kho Tiếng Anh 370 NGU Đọc tại chỗ 1