thông tin biểu ghi
  • Báo cáo NCKH
  • 001.4 CAO
    Phản hồi của sinh viên năm 1 ngành tiếng anh về việc sử dụng MOODLE QUIZ trong đánh giá kỹ năng nghe /
DDC 001.4
Tác giả CN Cao, Thị Xuân Liên
Nhan đề Phản hồi của sinh viên năm 1 ngành tiếng anh về việc sử dụng MOODLE QUIZ trong đánh giá kỹ năng nghe / Cao Thị Xuân Liên
Thông tin xuất bản Huế, 2019
Mô tả vật lý 34tr. ; 25cm.
Từ khóa tự do Nghiên cứu khoa học
Địa chỉ 100Kho Tiếng Việt(2): 000050000-1
000 00000nam#a2200000ui#4500
00120284
0025
0047953978B-EB54-44BA-AFCA-BDF0B4A70C8C
005202106151523
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|y20210615152400|zthuytt
040 |aHUCFL
041 |aVIE
082 |a001.4|bCAO
100 |aCao, Thị Xuân Liên
245 |aPhản hồi của sinh viên năm 1 ngành tiếng anh về việc sử dụng MOODLE QUIZ trong đánh giá kỹ năng nghe / |cCao Thị Xuân Liên
260 |aHuế, |c2019
300 |a34tr. ; |c25cm.
502 |aĐề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở
653 |aNghiên cứu khoa học
852|a100|bKho Tiếng Việt|j(2): 000050000-1
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000050000 Kho Tiếng Việt 001.4 CAO Mượn về nhà 1
2 000050001 Kho Tiếng Việt 001.4 CAO Mượn về nhà 2