thông tin biểu ghi
  • Khóa luận
  • 370 CAO
    How teaching create the intrinsic motivation to learn English for children at some primary schools in Hue =
DDC 370
Tác giả CN Cao, Thị Xuân Liên.
Nhan đề How teaching create the intrinsic motivation to learn English for children at some primary schools in Hue =Cách giáo viên tạo động lực nội tại để học tiếng Anh cho học sinh một số trường tiểu học ở Huế /Cao Thị Xuân Liên; Bùi Lê Quỳnh Giao supervisor.
Thông tin xuất bản Hue ;, 2012.
Mô tả vật lý 79p. ;30cm.
Từ khóa tự do Phương pháp giảng dạy
Tác giả(bs) CN Bùi,Lê Quỳnh Giao,
Địa chỉ 100Kho Tiếng Anh(1): 000024084
000 00676cam a2200157 a 4500
0019024
0023
0049335
00520150324095920.0
008120628s2012 eng
0091 0
039|a20150324095920|bhuongttt|y20120628094342|zhuongttt
040 |aHUCFL
0410 |aeng
0820 |a370|bCAO
1001 |aCao, Thị Xuân Liên.
24500|aHow teaching create the intrinsic motivation to learn English for children at some primary schools in Hue =|bCách giáo viên tạo động lực nội tại để học tiếng Anh cho học sinh một số trường tiểu học ở Huế /|cCao Thị Xuân Liên; Bùi Lê Quỳnh Giao supervisor.
260 |aHue ;, |c2012.
300 |a79p. ;|c30cm.
653|aPhương pháp giảng dạy
7001 |aBùi,Lê Quỳnh Giao,|esupervisor.
852|a100|bKho Tiếng Anh|j(1): 000024084
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000024084 Kho Tiếng Anh 370 CAO Đọc tại chỗ 1

Không có liên kết tài liệu số nào