thông tin biểu ghi
  • Luận văn
  • 370 NGU
    Creating a Word List for an Adjunct ESP Course for the Advanced Physics Program at Hue University College of Education :
DDC 370
Tác giả CN Nguyễn, Thị Vân An.
Nhan đề Creating a Word List for an Adjunct ESP Course for the Advanced Physics Program at Hue University College of Education :Thành lập khối ngữ liệu dùng trong giảng dạy tiếng anh chuyên ngành cho sinh viên chương trình vật lý tiên tiên tại Đại học Sư Phạm - Đại học Huế /Nguyễn Thị Vân An; Trương Bạch Lê supervisor.
Thông tin xuất bản Huê;, 2011.
Mô tả vật lý 66p. ;30cm.
Từ khóa tự do Phương pháp giảng dạy
Tác giả(bs) CN Trương, Bạch Lê,
Địa chỉ 100Kho Tiếng Anh(2): 000007896, 000009948
000 00784cam a2200169 a 4500
0015473
0024
0045775
00520150511094413.0
008120228s2011 eng
0091 0
039|a20150511094413|bthuytt|y20120228164515|zthuytt
040 |aHUCFL
0410 |aeng
0820 |a370|bNGU
1001 |aNguyễn, Thị Vân An.
24500|aCreating a Word List for an Adjunct ESP Course for the Advanced Physics Program at Hue University College of Education :|bThành lập khối ngữ liệu dùng trong giảng dạy tiếng anh chuyên ngành cho sinh viên chương trình vật lý tiên tiên tại Đại học Sư Phạm - Đại học Huế /|cNguyễn Thị Vân An; Trương Bạch Lê supervisor.
260 |aHuê;, |c2011.
300 |a66p. ;|c30cm.
502 |aMA Thesis in education.
653|aPhương pháp giảng dạy
7001 |aTrương, Bạch Lê,|esupervisor.
852|a100|bKho Tiếng Anh|j(2): 000007896, 000009948
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000007896 Kho Tiếng Anh 370 NGU Đọc tại chỗ 1
2 000009948 Kho Tiếng Anh 370 NGU Đọc tại chỗ 2

Không có liên kết tài liệu số nào