Ngày đăng bài: 20/03/2019 09:12
Lượt xem: 2295
Hướng Dẫn Sử Dụng Cổng Thông Tin Thư Viện

Bước 1: Để đăng nhập vào Cổng thông tin Bạn đọc có một Tên đăng nhập và mật khẩu để dăng nhập.

Đối với sinh viên, Tên đăng nhập là Mã sinh viên

Đối với học viên cao học, nghiên cứu sinh, cán bộ, giảng viên của Trường, Tên đăng nhập là Mã số thẻ đọc do Thư viện cấp.

 Bên Thư viện đã gửi cho Bạn đọc một Email về tài khoản và mật khẩu, để kích hoạt và sử dụng được tài khoản Bạn đọc phải click trực tiếp vào chổ nhấn vào đấy ở chổ khoanh tròn màu đỏ như hình vẻ dưới và lấy mật khẩu để sau này đăng nhập.

Bước 2: Sau khi kích hoạt thành công thì màng hình xuất hiện như hình dưới đây.

Bước 3: Đăng nhập bằng tên bạn đọc và mật khẩu Thư viện đã cấp vào website Thư viện tại địa chỉ lib.hucfl.hueuni.edu.vn

Bước 4: Tìm kiếm tài liệu trên công thông tin

            Bạn đọc kích chọn vào mục tra cứu trong đó có nhiều cách tìm kiếm cho bạn đọc lựa chọn như hình vẽ dưới.

           

VD: Tra cứu theo Tìm lướt bạn đọc chọn bộ sưu tập là sách giáo trình, loại hình là có bản cứng, nhan đề có chứa Northstar và kết quả tìm thấy như hình vẽ dưới

Bước 5: Sử dụng tài liệu số

            Tài liệu số bao gồm luận văn và Audio các Sách như giáo trình, tham khảo, truyện…

            Bạn đọc vào mục tài liệu số trong đó có nhiều loại tài liệu số để bạn đọc lựa chọn như hình vẽ dưới.

Bước 6: Gia hạn tài liệu trên công thông tin

            Khi bạn đọc mượn tài liệu thì thời gian mượn là 14 ngày và được gia hạn thêm 1 lần là 7 ngày. 

            Để gia hạn một tài liệu: Một là bạn đọc đến gia hạn trực tiếp tại thư viện, Hai là tài liệu sau khi mượn được 6 ngày thì bạn đọc lên Cổng thông vào mục thông tin độc giả, vào tiếp tài khoản, tiếp đến vào mục mượn trả tài liệu in. Tài liệu sau khi mượn xong thì mục gia hạn sẽ tự xuất hiện, khi đó bạn đọc kích vào đó để được gia hạn.