Dòng Nội dung
1
Bài giảng phương pháp nghiên cứu khoa học
顺化 : 顺化大学 , 2014
19p ; 30cm


Đầu mục:1
2
Bài giảng Từ pháp hán ngữ hiện đại : 现代汉语词法
Huế , 2015
90p ; 30cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:1)
3
4
Giáo trình Hán văn Lý Trần
H. : Đại học Quốc gia Hà nội , 2001
304 ; 30cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:1)
5
Giáo trình ngữ âm - Văn tự hiện đại / Liêu Linh Chuyên
Huế : Đại học Huế, 2018
122tr. ; 24cm.


Tài liệu số:1