Dòng Nội dung
1
越汉翻译教程 = giáo trình dịch việt - hán/ Yue han fan yi jiao cheng / 赵玉兰
Beijing : 北京大学出版社, 2002
249tr. ; 20cm.


Tài liệu số:1