Dòng Nội dung
1
2
Hiệu ứng của việc sử dụng động từ tượng thanh trong tác phẩm đồi gió hú của Emily Bronte / Đỗ Thảo Nhi
Huế, 2017
50tr. ; 28cm.
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế

Tài liệu số:1
3
Khảo sát ngôn ngữ bình luận bóng đá trực tiếp trên truyền hình quốc gia / Nguyễn Thị Tú Anh
Huế, 2016
98tr. ; 28cm.
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế

Tài liệu số:1
4
5