Dòng Nội dung
1
Nghiên cứu đối chiếu tiếng lóng của sinh viên Việt nam và "Eun - Eo" của sinh viên Hàn quốc trên mạng xã hội từ năm 2017 đến nay / Võ Thị Vân; Lê Anh Phương
Huế : Đại học Huế, 2020
47+44tr. ; 28cm.
Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế

Đầu mục:1 Tài liệu số:2