thông tin biểu ghi
DDC 428
Tác giả CN Mills, Robin
Nhan đề NorthStar 2 : Listening and Speaking / Mills Robin, Laurie Frazier
Lần xuất bản 4th ed
Thông tin xuất bản White Plains, NY : Pearson Education, 2015
Mô tả vật lý 215tr. : color ill. ; 30cm.
Tùng thư International edition - Not for sale in the U.S.A
Thuật ngữ chủ đề English language -Textbooks for foreign speakers
Thuật ngữ chủ đề English language -Problems, exercises, etc -Spoken English
Từ khóa tự do Kỹ năng tổng hợp
Từ khóa tự do Tài liệu chính
Môn học Nói 2
Môn học Nghe 2
Địa chỉ 100Kho Tiếng Anh(3): 000043550, 000044052, 000044237
000 00000nam#a2200000ui#4500
00118240
0022
0048885D254-BB70-4FF6-81FD-F23457B57570
005202007030944
008081223s2015 vm| vie
0091 0
020 |a9780134049793
039|a20200703094250|bhuyntd|c20200507081447|dthinlq|y20181225141826|zthuytt
040 |aHUCFL
041 |aEng
082 |a428|bMIL
100 |aMills, Robin
245 |aNorthStar 2 : |bListening and Speaking / |cMills Robin, Laurie Frazier
250 |a4th ed
260 |aWhite Plains, NY : |bPearson Education, |c2015
300 |a215tr. : |bcolor ill. ; |c30cm.|e3CD
490|aInternational edition - Not for sale in the U.S.A
504|aIncludes bibliographical references
650 |aEnglish language |xTextbooks for foreign speakers
650 |aEnglish language |vProblems, exercises, etc |xSpoken English
653 |aKỹ năng tổng hợp
653|aTài liệu chính
690|aNói 2
690|aNghe 2
691|aNgôn ngữ Anh
691|aSư phạm Anh
692|aTiếng Anh
852|a100|bKho Tiếng Anh|j(3): 000043550, 000044052, 000044237
8561|uhttp://lib.hucfl.hueuni.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/biasachgiaotrinh/northstar/northstarlistening&speaking_2thumbimage.jpg
890|a3|c1|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000043550 Kho Tiếng Anh 428 MIL Mượn về nhà 2
2 000044052 Kho Tiếng Anh 428 MIL Mượn về nhà 3
3 000044237 Kho Tiếng Anh 428 MIL Mượn về nhà 1