thông tin biểu ghi
DDC 428
Tác giả CN Caplan, Nigel A.
Nhan đề Q:Skills for success : Reading and Writing. 5 / Nigel A. Caplan, Scott Roy Douglas
Thông tin xuất bản NY : Oxford University Press , 2011
Mô tả vật lý 277 p. : ill. ; 26 cm
Tùng thư(bỏ) with online practice
Thuật ngữ chủ đề English language -Textbooks for foreign speakers
Từ khóa tự do Kỹ năng tổng hợp
Tác giả(bs) CN Douglas, Scott Roy
Địa chỉ 100Kho Tiếng Anh(5): 000046119, 000046330, 000046344, 000046621, 000047235
000 00756cam a2200241 a 4500
00118304
0021
0044D2572BD-FD46-40B1-95CE-F7B57FF153B4
005201906131050
008130910s2011 eng
0091 0
020 |a9780194756426
039|a20190613105027|bhuyntd|y20190613104758|zhuyntd
040 |aHUCFL
0410 |aeng
082|a428|bCAP
1001 |aCaplan, Nigel A.
24501|aQ:Skills for success : |bReading and Writing. |n5 / |cNigel A. Caplan, Scott Roy Douglas
260 |aNY : |bOxford University Press , |c2011
300 |a277 p. : |bill. ; |c26 cm
440 0|awith online practice
650 0|aEnglish language |vTextbooks for foreign speakers
653 |aKỹ năng tổng hợp
700|aDouglas, Scott Roy
852|a100|bKho Tiếng Anh|j(5): 000046119, 000046330, 000046344, 000046621, 000047235
890|a5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000046344 Kho Tiếng Anh 428 CAP Mượn về nhà 1
2 000046330 Kho Tiếng Anh 428 CAP Mượn về nhà 2
3 000046621 Kho Tiếng Anh 428 CAP Mượn về nhà 3
4 000047235 Kho Tiếng Anh 428 CAP Mượn về nhà 4
5 000046119 Kho Tiếng Anh 428 CAP Mượn về nhà 5

Không có liên kết tài liệu số nào