thông tin biểu ghi
DDC 428
Tác giả CN McKinlay, Stuart
Nhan đề New success : Intermediate Students' Book /. Students' Book / Stuart McKinlay, Bob Hastings
Thông tin xuất bản England : Pearson, 2012, 2015
Mô tả vật lý 144 p. : ill. ; 30 cm.
Thuật ngữ chủ đề English language -Textbooks for foreign speakers
Từ khóa tự do Kỹ năng tổng hợp
Tác giả(bs) CN Hastings, Bob
Địa chỉ 100Kho Tiếng Anh(6): 000045093, 000046015, 000046923, 000046953, 000047197, 000047268
    Vốn tư liệu
000 00756cas a2200241 a 4500
00118313
0021
004CE8DDBD5-ED4A-477B-BF0D-7C91BA7B49EB
005201909201004
008130910s2012 eng
0091 0
020 |a9781408297100
039|a20190920100339|bhuyntd|c20190920082447|dhuyntd|y20190703095953|zhuyntd
040 |aHUCFL
0410 |aeng
0820|a428|bMcK
1001 |aMcKinlay, Stuart
24501|aNew success : |bIntermediate Students' Book /. |nStudents' Book / |cStuart McKinlay, Bob Hastings
260 |aEngland : |bPearson, |c2012, 2015
300 |a144 p. : |bill. ; |c30 cm.|ewith ActiveBook
650 0|aEnglish language |vTextbooks for foreign speakers
653 |aKỹ năng tổng hợp
700|aHastings, Bob
852|a100|bKho Tiếng Anh|j(6): 000045093, 000046015, 000046923, 000046953, 000047197, 000047268
890|a6|b2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000046015 Kho Tiếng Anh 428 McK Mượn về nhà 5
2 000046953 Kho Tiếng Anh 428 McK Mượn về nhà 6
3 000045093 Kho Tiếng Anh 428 McK Mượn về nhà 1
4 000046923 Kho Tiếng Anh 428 McK Mượn về nhà 2
5 000047268 Kho Tiếng Anh 428 McK Mượn về nhà 3
6 000047197 Kho Tiếng Anh 428 McK Mượn về nhà 4

Không có liên kết tài liệu số nào