thông tin biểu ghi
DDC 428.24
Tác giả CN Linse, Caroine T
Nhan đề Practical English Language Teaching : Young Learners / Caroine T. Linse; David Nunan: series Editor
Thông tin xuất bản NY : McGraw-Hill ;, 2005
Mô tả vật lý viii, 216p. : ill. ; 24cm
Tùng thư(bỏ) The Practical English Language Teaching series
Thuật ngữ chủ đề English language --Study and teaching
Thuật ngữ chủ đề English language --Study and teaching --Foreign speakers
Từ khóa tự do Tài liệu chính
Từ khóa tự do Phương pháp giảng dạy
Môn học Nguyên lý giảng dạy tiếng Anh cho trẻ em
Địa chỉ 100Kho Tiếng Anh(2): 000047517, 000047658
000 01040cam a2200265 a 4500
00118487
0022
004A52BC882-6867-47B2-B39E-695A8F65B3F6
005201912250934
008131216s2005 ENG
0091 0
020 |a9780071257275
039|a20191225093311|bhuongltt|c20191029145255|dthuytt|y20191029145145|zthuytt
040 |aHUCFL
0410 |aENG
0820 |a428.24 |bLIN
1000 |aLinse, Caroine T
24500|aPractical English Language Teaching : |bYoung Learners / |cCaroine T. Linse; David Nunan: series Editor
260 |aNY : |bMcGraw-Hill ;, |c2005
300 |aviii, 216p. : |bill. ; |c24cm
440 0|aThe Practical English Language Teaching series
504 |aIncludes index
650 0|aEnglish language --Study and teaching
650 0|aEnglish language --Study and teaching --Foreign speakers
653 |aTài liệu chính
653|aPhương pháp giảng dạy
690|aNguyên lý giảng dạy tiếng Anh cho trẻ em
691|aNgôn ngữ Anh
691|aSư phạm Anh
692|aTiếng Anh
852|a100|bKho Tiếng Anh|j(2): 000047517, 000047658
890|a2|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000047517 Kho Tiếng Anh 428.24 LIN Mượn về nhà 1
2 000047658 Kho Tiếng Anh 428.24 LIN Mượn về nhà 2

Không có liên kết tài liệu số nào