thông tin biểu ghi
DDC 428
Tác giả CN Savage, Alice
Nhan đề Trio writing 1 : the intersection of vocabulary, grammar, & writing / Alice Savage, Colin Ward
Thông tin xuất bản New York : Oxford University Press, 2014
Mô tả vật lý x, 142p. :col. ill. ;29 cm.
Thuật ngữ chủ đề English language -Grammar
Thuật ngữ chủ đề English language-Textbooks for foreign speakers.
Thuật ngữ chủ đề Academic writing -Study and teaching Foreign speakers.
Từ khóa tự do Kỹ năng tổng hợp
Tác giả(bs) CN Ward, Colin
Địa chỉ 100Kho Tiếng Anh(1): 000044793
000 00616cam a2200193 a 4500
00118594
0022
004316DB0C8-792A-4905-A1C4-70BA80D78F3B
005202004211008
008131118s2014 eng
0091 0
020 |a9780194854009
039|a20200421100720|bthinlq|c20200203100758|dhuyntd|y20191226152728|zhuyntd
040 |aHUCFL
0410 |aENG
08204|a428|bSAV
1001 |aSavage, Alice
24510|aTrio writing 1 : |bthe intersection of vocabulary, grammar, & writing / |cAlice Savage, Colin Ward
260 |aNew York : |bOxford University Press, |c2014
300 |ax, 142p. :|bcol. ill. ;|c29 cm.
650 0|aEnglish language |xGrammar
650 0|aEnglish language|xTextbooks for foreign speakers.
650 0|aAcademic writing |xStudy and teaching Foreign speakers.
653|aKỹ năng tổng hợp
700|aWard, Colin
852|a100|bKho Tiếng Anh|j(1): 000044793
8561|uhttp://lib.hucfl.hueuni.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/biasachtienganh/21.4.2020/triowriting1theintersectionofvocabularygrammarwriting_18594thumbimage.jpg
890|a1|b14
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000044793 Kho Tiếng Anh 428 SAV Mượn về nhà 1

Không có liên kết tài liệu số nào