thông tin biểu ghi
  • Sách giáo trình
  • 495.683 MAI
    毎日の聞きとり50日. 上 ; 初級日本語聴解練習 = Everyday listening in 50 days. Vol. 1 : listening tasks for beginners / Mainichi no kikitori 50 nichi. 2 : shokyū Nihongo chōkai renshū = Everyday listening in 50 days. Vol. 2 : listening tasks for beginners : /
DDC 495.683
Nhan đề 毎日の聞きとり50日. 上 ; 初級日本語聴解練習 = Everyday listening in 50 days. Vol. 1 : listening tasks for beginners / Mainichi no kikitori 50 nichi. 2 : shokyū Nihongo chōkai renshū = Everyday listening in 50 days. Vol. 2 : listening tasks for beginners : / 宮城幸枝, 三井昭子, 牧野恵子...
Thông tin xuất bản 東京 : 凡人社 , 2010
Mô tả vật lý 65p + 68p ; 26cm
Từ khóa tự do Nghe
Địa chỉ 100Kho Tiếng Nhật(1): 000045317
000 00494cam a2200145 a 4500
00118695
0022
004056B865E-C280-4D67-950F-0AF7BF2086FD
005202001101154
008170628s2010 jpn
0091 0
020 |a9784893587527
039|y20200110115303|zthuytt
040 |aHUCFL
0410 |ajpn
0820 |a495.683 |bMAI
24500|a毎日の聞きとり50日. 上 ; 初級日本語聴解練習 = Everyday listening in 50 days. Vol. 1 : listening tasks for beginners / Mainichi no kikitori 50 nichi. 2 : shokyū Nihongo chōkai renshū = Everyday listening in 50 days. Vol. 2 : listening tasks for beginners : / |c宮城幸枝, 三井昭子, 牧野恵子...
260 |a東京 : |b凡人社 , |c2010
300 |a65p + 68p ; |c26cm |e2CD
653|aNghe
852|a100|bKho Tiếng Nhật|j(1): 000045317
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000045317 Kho Tiếng Nhật 495.683 MAI Mượn về nhà 1