thông tin biểu ghi
  • Sách giáo trình
  • 495.65 DON
    トナム語・中国語・インドネシア語訳付 / Dondon tsunagaru kanji renshucho shokyu : Eigo betonamugo chugokugo indoneshiagoyakutsuki. /
DDC 495.65
Nhan đề トナム語・中国語・インドネシア語訳付 / Dondon tsunagaru kanji renshucho shokyu : Eigo betonamugo chugokugo indoneshiagoyakutsuki. / 鈴木英子, 佐藤紀生, 秀眞知子,,,
Thông tin xuất bản Aruku., 2015
Mô tả vật lý 171tr. ; 28cm.
Từ khóa tự do Ngữ pháp
Địa chỉ 100Kho Tiếng Nhật(1): 000045905
000 00000nam#a2200000ui#4500
00118917
0022
004B01AACAC-0031-47E4-AB82-7BB1AB18C0A0
005202005281437
008081223s2015 vm| vie
0091 0
020 |a9784757426184
039|a20200528143547|bthinlq|y20200413102224|zthuytt
040 |aHUCFL
041 |aJPN
082 |a495.65|bDON
245 |aトナム語・中国語・インドネシア語訳付 / Dondon tsunagaru kanji renshucho shokyu : Eigo betonamugo chugokugo indoneshiagoyakutsuki. / |c鈴木英子, 佐藤紀生, 秀眞知子,,,
260 |aAruku., |c2015
300 |a171tr. ; |c28cm.
653 |aNgữ pháp
852|a100|bKho Tiếng Nhật|j(1): 000045905
8561|uhttp://lib.hucfl.hueuni.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/biasachnhat/27.5.2020/トナム語中国語インドネシア語訳付_18917thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000045905 Kho Tiếng Nhật 495.65 DON Mượn về nhà 1

Không có liên kết tài liệu số nào