thông tin biểu ghi
DDC 428.24
Tác giả CN Zwier, J.Lawrence
Nhan đề Inside Reading 2 : The Academic World LIst in Context / Lawrence J. Zwier, series director: Cheryl Boyd Zimmerman
Thông tin xuất bản NY : Oxford University Press ;, 2009
Mô tả vật lý 144p. ; 29cm
Phụ chú không có cd
Từ khóa tự do Đọc
Từ khóa tự do Tài liệu tham khảo
Môn học Đọc 2
Môn học Đọc 3
Địa chỉ 100Kho Tiếng Anh(1): 000051483
000 00892cam a2200301 a 4500
00119136
0022
0049575F003-F1F2-4C63-8EFF-FBB38CD4ACB5
005202007011546
008130903s2009 eng
0091 0
020 |a9780194416139
039|y20200701154419|zhuyntd
040 |aHUCFL
0410 |aeng
0820 |a428.24|bZWI
1000 |aZwier, J.Lawrence
24500|aInside Reading 2 : |bThe Academic World LIst in Context / |cLawrence J. Zwier, series director: Cheryl Boyd Zimmerman
260 |aNY : |bOxford University Press ;, |c2009
300 |a144p. ; |c29cm
500|akhông có cd
653 |aĐọc
653 |aTài liệu tham khảo
690|aĐọc 2
690|aĐọc 3
692|aTiếng Anh
852|a100|bKho Tiếng Anh|j(1): 000051483
8561|uhttp://lib.hucfl.hueuni.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/biasachtienganh/29.6.20/11004thumbimage.jpg
890|a1|b3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000051483 Kho Tiếng Anh 428.24 ZWI Mượn về nhà 1

Không có liên kết tài liệu số nào