thông tin biểu ghi
DDC 495.78
Nhan đề 이화 하국어 = Ewha Korean. 3. 3-2 / 구재희...
Thông tin xuất bản Seoul : Ewha Yŏja Taehakkyo Ch'ulp'anbu, 2011
Mô tả vật lý tr. ; cm.
Từ khóa tự do Viết
Địa chỉ Thư Viện Đại học Ngoại Ngữ - ĐHH
000 00000nam#a2200000ui#4500
00121370
00210
004741E5A84-7AA8-4DD8-94FA-E269810D3FAF
005202107231411
008081223s2011 vm| vie
0091 0
020 |a9788973009091
039|a20210723141158|bthuytt|c20210723141131|dthuytt|y20210723120200|zthuytt
040 |aHUCFL
041 |aKOR
082 |a495.78|bEWH
245 |a이화 하국어 = Ewha Korean. 3. 3-2 /|c구재희...
260 |a Seoul : |bEwha Yŏja Taehakkyo Ch'ulp'anbu, |c2011
300 |atr. ; |ccm.
653 |aViết
852 |aThư Viện Đại học Ngoại Ngữ - ĐHH
8561|uhttp://lib.hucfl.hueuni.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/bìa sách tiếng hàn/21370thumbimage.jpg
890|c1