thông tin biểu ghi
  • Báo cáo NCKH
  • 001.4 LE-T
    Lỗi sai thường gặp khi chuyển dịch thành ngữ liên quan đến con số từ tiếng Hán sang Tiếng Việt của sinh năm 3 năm 4 Khoa Tiếng Trung, Trường Đại học Ngoại ngữ /
DDC 001.4
Tác giả CN Lê, Thị Phương
Tác giả TT Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
Nhan đề Lỗi sai thường gặp khi chuyển dịch thành ngữ liên quan đến con số từ tiếng Hán sang Tiếng Việt của sinh năm 3 năm 4 Khoa Tiếng Trung, Trường Đại học Ngoại ngữ / Lê Thị Phương; Nguyễn Thị Linh Tú
Thông tin xuất bản Huế, 2017
Mô tả vật lý 52tr. ; 28cm.
Từ khóa tự do Nghiên cứu khoa học
Từ khóa tự do NCKH_21385
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Linh Tú
Địa chỉ Thư Viện Đại học Ngoại Ngữ - ĐHH
000 00000nam#a2200000ui#4500
00121385
0025
0041C62A1CE-41C8-4B73-A511-E97B3D509D36
005202108101802
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|a20210810180215|bhuongttt|y20210727160331|zthuytt
040 |aHUCFL
041 |aVIE
082 |a001.4|bLE-T
100 |aLê, Thị Phương
110 |aTrường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
245 |aLỗi sai thường gặp khi chuyển dịch thành ngữ liên quan đến con số từ tiếng Hán sang Tiếng Việt của sinh năm 3 năm 4 Khoa Tiếng Trung, Trường Đại học Ngoại ngữ / |cLê Thị Phương; Nguyễn Thị Linh Tú
260 |aHuế, |c2017
300 |a52tr. ; |c28cm.
502 |aBáo cáo nghiên cứu khoa học cấp cơ sở
653 |aNghiên cứu khoa học
653|aNCKH_21385
700|aNguyễn, Thị Linh Tú|eHướng dẫn
852 |aThư Viện Đại học Ngoại Ngữ - ĐHH
890|c1