thông tin biểu ghi
  • Báo cáo NCKH
  • 001.4 TRA
    Thực trạng sử dụng thành ngữ bắt đầu bằng con số trong tiếng Hán khi viết của sinh viên năm 2 khoa Tiếng Trung, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế /
DDC 001.4
Tác giả CN Trần, Thị Thu Hà
Tác giả TT Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
Nhan đề Thực trạng sử dụng thành ngữ bắt đầu bằng con số trong tiếng Hán khi viết của sinh viên năm 2 khoa Tiếng Trung, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế / Trần Thị Thu Hà; Võ Thị Mai Hoa
Thông tin xuất bản Huế, 2017
Mô tả vật lý 106tr. ; 28cm.
Từ khóa tự do Nghiên cứu khoa học
Từ khóa tự do NCKH_21386
Tác giả(bs) CN Võ, Thị Mai Hoa
Địa chỉ Thư Viện Đại học Ngoại Ngữ - ĐHH
000 00000nam#a2200000ui#4500
00121386
0025
004BB2C8831-277B-4BB1-9B0A-8DA66CBAED16
005202108102127
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|a20210810212743|bhuongttt|y20210727160725|zthuytt
040 |aHUCFL
041 |aVIE
082 |a001.4|bTRA
100 |aTrần, Thị Thu Hà
110 |aTrường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
245 |aThực trạng sử dụng thành ngữ bắt đầu bằng con số trong tiếng Hán khi viết của sinh viên năm 2 khoa Tiếng Trung, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế / |cTrần Thị Thu Hà; Võ Thị Mai Hoa
260 |aHuế, |c2017
300 |a106tr. ; |c28cm.
502 |aBáo cáo nghiên cứu khoa học cấp cơ sở
653 |aNghiên cứu khoa học
653|aNCKH_21386
700|aVõ, Thị Mai Hoa|eHướng dẫn
852 |aThư Viện Đại học Ngoại Ngữ - ĐHH
890|c2