thông tin biểu ghi
  • Báo cáo NCKH
  • 001.4 TRA
    Tìm hiểu việc sử dụng chiến lược xã hội để phát triển từ vựng của sinh viên Tiếng anh, Trường Đại học Ngoại ngữ- Đại học Huế /
DDC 001.4
Tác giả CN Trần, Thị Thanh Thanh
Tác giả TT Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
Nhan đề Tìm hiểu việc sử dụng chiến lược xã hội để phát triển từ vựng của sinh viên Tiếng anh, Trường Đại học Ngoại ngữ- Đại học Huế / Nguyễn Hương Giang
Thông tin xuất bản Huế, 2016
Mô tả vật lý 50tr. ; 28cm.
Từ khóa tự do Nghiên cứu khoa học
Từ khóa tự do NCKH_21392
Địa chỉ Thư Viện Đại học Ngoại Ngữ - ĐHH
000 00000nam#a2200000ui#4500
00121392
0025
0046247D7E4-0EF7-4FF6-8AA3-C0B8C99CA6E2
005202108111635
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|a20210811163550|bhuongttt|y20210727162603|zthuytt
040 |aHUCFL
041 |aVIE
082 |a001.4|bTRA
100 |aTrần, Thị Thanh Thanh
110 |aTrường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
245 |aTìm hiểu việc sử dụng chiến lược xã hội để phát triển từ vựng của sinh viên Tiếng anh, Trường Đại học Ngoại ngữ- Đại học Huế / |cNguyễn Hương Giang
260 |aHuế, |c2016
300 |a50tr. ; |c28cm.
502 |aBáo cáo nghiên cứu khoa học cấp cơ sở
653 |aNghiên cứu khoa học
653|aNCKH_21392
852 |aThư Viện Đại học Ngoại Ngữ - ĐHH
890|c1