thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • 438.0076 MIT
    Mit Erfolg zum Goethe-, ÖSD-Zertifikat B1 / CD, Übungsbuch, Audio-CD
DDC 438.0076
Nhan đề Mit Erfolg zum Goethe-, ÖSD-Zertifikat B1 / CD, Übungsbuch, Audio-CD
Thông tin xuất bản Stuttgart : Klett Sprachen, 2013.
Mô tả vật lý 159tr. ; 25cm.
Từ khóa tự do Sách luyện thi
Địa chỉ 100Kho Tiếng Đức(1): 000044703
000 00000nam#a2200000ui#4500
00121531
0021
004DFADAA30-69FE-4DF2-8CC5-EC8145CEC7B1
005202109010929
008081223s2013 vm| vie
0091 0
020 |a9783126758505
039|a20210901092946|bthuytt|y20210901092822|zthuytt
040 |aHUCFL
041 |aGET
082 |a438.0076|bMIT
245 |aMit Erfolg zum Goethe-, ÖSD-Zertifikat B1 / CD, Übungsbuch, Audio-CD
260 |aStuttgart : |bKlett Sprachen, |c2013.
300 |a159tr. ; |c25cm.|e1CD
653 |aSách luyện thi
852|a100|bKho Tiếng Đức|j(1): 000044703
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000044703 Kho Tiếng Đức 438.0076 MIT Mượn về nhà 1

Không có liên kết tài liệu số nào