thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • 344.597 HE-T
    Hệ thống văn bản pháp luật hướng dẫn thực hiện chế độ lương mới
DDC 344.597
Nhan đề Hệ thống văn bản pháp luật hướng dẫn thực hiện chế độ lương mới
Thông tin xuất bản Hà Nội , : Lao động - xã hội, 2006
Mô tả vật lý 749 tr. ; 23 cm
Thuật ngữ chủ đề Văn bản pháp luật
Từ khóa tự do Sách pháp luật
Địa chỉ 100Kho Tiếng Việt(1): 000031839
000 00829cam a2200181 a 4500
00121534
0021
004B2EA74AB-A53D-4CBC-AC0D-996A39439BAF
005202110041616
008111221s2006 vie
0091 0
039|y20211004161647|zhuyntd
040 |aHUCFL
0410 |avie
0820 |a344.597|bHE-T
24500|aHệ thống văn bản pháp luật hướng dẫn thực hiện chế độ lương mới
260 |aHà Nội , : |bLao động - xã hội, |c2006
300 |a749 tr. ; |c23 cm
650 4|aVăn bản pháp luật
653|aSách pháp luật
852|a100|bKho Tiếng Việt|j(1): 000031839
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000031839 Kho Tiếng Việt 344.597 HE-T Mượn về nhà 1

Không có liên kết tài liệu số nào