thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • 344.597 HE-T
    Hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục Đại học và sau Đại học /
DDC 344.597
Nhan đề Hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục Đại học và sau Đại học / Bộ Giáo Dục và Đào Tạo
Thông tin xuất bản Hà Nội : Nxb Đại học kinh tế quốc dân, 2007
Mô tả vật lý 847 tr. ; 23 cm
Tùng thư(bỏ) Dành cho các cơ quan quản lý giáo dục, các cơ sở giáo dục, cán bộ quản lý giáo dục, người dạy, người học và bạn đọc có được các quy phạm pháp luật về thanh tra, kiểm tra một cách có hệ thống
Thuật ngữ chủ đề Giáo dục pháp luật
Thuật ngữ chủ đề Giáo dục -Hệ thống các văn bản
Từ khóa tự do Sách pháp luật
Địa chỉ 100Kho Tiếng Việt
000 00937cam a2200181 a 4500
00121538
0021
004E0C17032-AA6A-40E9-BDAF-3ADA6A74E7C9
005202110080857
008140922s2007 vie
0091 0
039|a20211008085720|bhuyntd|y20211008085650|zhuyntd
040 |aHUCFL
0410 |avie
0820 |a344.597 |bHE-T
24500|aHệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục Đại học và sau Đại học / |cBộ Giáo Dục và Đào Tạo
260 |aHà Nội : |bNxb Đại học kinh tế quốc dân, |c2007
300 |a847 tr. ; |c23 cm
440 0|aDành cho các cơ quan quản lý giáo dục, các cơ sở giáo dục, cán bộ quản lý giáo dục, người dạy, người học và bạn đọc có được các quy phạm pháp luật về thanh tra, kiểm tra một cách có hệ thống
650 0|aGiáo dục pháp luật
650 4|aGiáo dục |xHệ thống các văn bản
653|aSách pháp luật
852|a100|bKho Tiếng Việt
890|a1

Không có liên kết tài liệu số nào