thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • 600 HOA
    Hoạt đông khoa học và công nghệ của các trường Đại học và Cao đẳng Việt Nam /
DDC 600
Nhan đề Hoạt đông khoa học và công nghệ của các trường Đại học và Cao đẳng Việt Nam / Bộ giáo dục và đào tạo
Thông tin xuất bản Hà Nội : Nxb Giáo dục, 2005
Mô tả vật lý 540 tr. : mh. ; 29cm
Thuật ngữ chủ đề Công nghệ
Thuật ngữ chủ đề Khoa học-Hoạt động
Từ khóa tự do Tiếng Việt chuyên ngành
Địa chỉ 100Kho Tiếng Việt(1): 000002930
000 00000nam#a2200000ui#4500
00121540
0021
00498827432-4E8C-4FED-9E19-96E63CA57431
005202110080955
008160913s2005 VIE
0091 0
039|a20211008095518|bhuyntd|y20211008095304|zhuyntd
040 |aHUCFL
041 |aVIE
082 |a600|bHOA
245 |aHoạt đông khoa học và công nghệ của các trường Đại học và Cao đẳng Việt Nam / |cBộ giáo dục và đào tạo
260 |aHà Nội : |bNxb Giáo dục, |c2005
300 |a540 tr. : |bmh. ; |c29cm
650 |aCông nghệ
650 |aKhoa học|aHoạt động
653 |aTiếng Việt chuyên ngành
852|a100|bKho Tiếng Việt|j(1): 000002930
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000002930 Kho Tiếng Việt 600 HOA Mượn về nhà 1

Không có liên kết tài liệu số nào