thông tin biểu ghi
DDC 428
Tác giả CN Beatty, Ken
Nhan đề Startup 3. A2+ / Level 3 : Ken Beatty, Robin N. Longshaw, HM Austin
Thông tin xuất bản Hoboken, NJ : Pearson, c2019
Mô tả vật lý 165p. ;ill.28cm. :
Thuật ngữ chủ đề English language-Test of English as a foreign language.
Thuật ngữ chủ đề English language-Textbooks for foreign speakers.
Thuật ngữ chủ đề Tiếng Anh
Từ khóa tự do Kỹ năng tổng hợp
Tác giả(bs) CN Longshaw, Robin N.
Địa chỉ 100Kho Tiếng Anh(2): 000049677, 000049691
000 00705cam a2200217 a 4500
00121572
0021
0045C3EC580-BA35-441D-B397-7524100652F6
005202111051546
008110601sc201 eng
0091 0
020 |a9780135178447
039|a20211105154646|bhuyntd|y20211105154008|zhuyntd
040 |aHUCFL
0410 |aeng
082|a428|bBEA
1001 |aBeatty, Ken
24500|aStartup 3. |nLevel 3 : |bA2+ / |cKen Beatty, Robin N. Longshaw, HM Austin
260 |aHoboken, NJ : |bPearson, |cc2019
300 |a165p. ;|c28cm. : |bill.
650 4|aEnglish language|xTest of English as a foreign language.
650 4|aEnglish language|vTextbooks for foreign speakers.
650|aTiếng Anh
653 |aKỹ năng tổng hợp
700|aLongshaw, Robin N.
852|a100|bKho Tiếng Anh|j(2): 000049677, 000049691
8561|uhttp://lib.hucfl.hueuni.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/bìa sách tiếng trung/1.11.2021/21572thumbimage.jpg
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000049691 Kho Tiếng Anh 428 BEA Mượn về nhà 1
2 000049677 Kho Tiếng Anh 428 BEA Mượn về nhà 2

Không có liên kết tài liệu số nào