thông tin biểu ghi
DDC 428
Tác giả CN Beatty, Ken
Nhan đề Startup 4. B1 / Level 4 : Lynn Bonesteel, Jessica Williams
Thông tin xuất bản Hoboken, NJ : Pearson, c2019
Mô tả vật lý ix, 168p. ;ill.28cm. :
Thuật ngữ chủ đề English language-Test of English as a foreign language.
Thuật ngữ chủ đề English language-Textbooks for foreign speakers.
Thuật ngữ chủ đề Tiếng Anh
Từ khóa tự do Kỹ năng tổng hợp
Tác giả(bs) CN Bonesteel, Lynn
Địa chỉ 100Kho Tiếng Anh(2): 000049663-4
000 00705cam a2200217 a 4500
00121573
0021
004DD8FEAE5-59A4-412E-AD8F-B08CBE447384
005202111051614
008110601sc201 eng
0091 0
020 |a9780135178430
039|a20211105161440|bhuyntd|c20211105161332|dhuyntd|y20211105161037|zhuyntd
040 |aHUCFL
0410 |aeng
082|a428|bBEA
1001 |aBeatty, Ken
24500|aStartup 4. |nLevel 4 : |bB1 / |cLynn Bonesteel, Jessica Williams
260 |aHoboken, NJ : |bPearson, |cc2019
300 |aix, 168p. ;|c28cm. : |bill.
650 4|aEnglish language|xTest of English as a foreign language.
650 4|aEnglish language|vTextbooks for foreign speakers.
650|aTiếng Anh
653 |aKỹ năng tổng hợp
700|aBonesteel, Lynn
852|a100|bKho Tiếng Anh|j(2): 000049663-4
8561|uhttp://lib.hucfl.hueuni.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/bìa sách tiếng trung/1.11.2021/21573thumbimage.jpg
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000049664 Kho Tiếng Anh 428 BEA Mượn về nhà 1
2 000049663 Kho Tiếng Anh 428 BEA Mượn về nhà 2

Không có liên kết tài liệu số nào