thông tin biểu ghi
DDC 428
Tác giả CN Beatty, Ken
Nhan đề Startup 5. B1+ / Level 5 : Ken Beatty, Jenni Currie Santamaria, Genevieve Kocienda
Thông tin xuất bản Hoboken, NJ : Pearson, c2019
Mô tả vật lý ix, 167p. ;ill.28cm. :
Thuật ngữ chủ đề English language-Test of English as a foreign language.
Thuật ngữ chủ đề English language-Textbooks for foreign speakers.
Thuật ngữ chủ đề Tiếng Anh
Từ khóa tự do Kỹ năng tổng hợp
Tác giả(bs) CN Santamaria, Jenni Currie
Địa chỉ 100Kho Tiếng Anh(2): 000049678, 000049692
000 00705cam a2200217 a 4500
00121574
0021
0041B0F3E7B-979F-4704-875E-696F59BB7E64
005202111051624
008110601sc201 eng
0091 0
020 |a9780135178423
039|a20211105162448|bhuyntd|y20211105162105|zhuyntd
040 |aHUCFL
0410 |aeng
082|a428|bBEA
1001 |aBeatty, Ken
24500|aStartup 5. |nLevel 5 : |bB1+ / |cKen Beatty, Jenni Currie Santamaria, Genevieve Kocienda
260 |aHoboken, NJ : |bPearson, |cc2019
300 |aix, 167p. ;|c28cm. : |bill.
650 4|aEnglish language|xTest of English as a foreign language.
650 4|aEnglish language|vTextbooks for foreign speakers.
650|aTiếng Anh
653 |aKỹ năng tổng hợp
700|aSantamaria, Jenni Currie
852|a100|bKho Tiếng Anh|j(2): 000049678, 000049692
8561|uhttp://lib.hucfl.hueuni.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/bìa sách tiếng trung/1.11.2021/21574thumbimage.jpg
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000049678 Kho Tiếng Anh 428 BEA Mượn về nhà 1
2 000049692 Kho Tiếng Anh 428 BEA Mượn về nhà 2

Không có liên kết tài liệu số nào