thông tin biểu ghi
DDC 428
Tác giả CN Maggs, Peter
Nhan đề Language hub. A2 / Elementary student's book : Peter Maggs, Catherine Smith
Thông tin xuất bản London : Macmillan education, 2019
Mô tả vật lý vi, 177p. ;ill.28cm. :
Thuật ngữ chủ đề English language
Thuật ngữ chủ đề English language-Study and teaching-Foreign speakers
Thuật ngữ chủ đề Tiếng Anh
Từ khóa tự do Kỹ năng tổng hợp
Tác giả(bs) CN Smith, Catherine
Địa chỉ 100Kho Tiếng Anh(2): 000049693, 000049721
000 00705cam a2200217 a 4500
00121576
0021
004F4258E8E-737E-4819-B53B-4225DA770194
005202111231455
008110601s2019 eng
0091 0
020 |a9781380016706
039|y20211123145526|zhuyntd
040 |aHUCFL
0410 |aeng
082|a428|bMAG
1001 |aMaggs, Peter
24500|aLanguage hub. |nElementary student's book : |bA2 / |cPeter Maggs, Catherine Smith
260 |aLondon : |bMacmillan education, |c2019
300 |avi, 177p. ;|c28cm. : |bill.
650 4|aEnglish language
650 4|aEnglish language|xStudy and teaching|xForeign speakers
650|aTiếng Anh
653 |aKỹ năng tổng hợp
700|aSmith, Catherine
852|a100|bKho Tiếng Anh|j(2): 000049693, 000049721
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000049721 Kho Tiếng Anh 428 MAG Mượn về nhà 1
2 000049693 Kho Tiếng Anh 428 MAG Mượn về nhà 2

Không có liên kết tài liệu số nào