thông tin biểu ghi
DDC 428
Tác giả CN Rogers, Louis
Nhan đề Language hub. B2 / Upper Intermediate student's Book + access to Student's app : Louis Rogers
Thông tin xuất bản London : Macmillan education, 2020
Mô tả vật lý vi, 177p. ;ill.30cm. :
Thuật ngữ chủ đề English language
Thuật ngữ chủ đề English language-Study and teaching-Foreign speakers
Thuật ngữ chủ đề Tiếng Anh
Từ khóa tự do Kỹ năng tổng hợp
Địa chỉ 100Kho Tiếng Anh(2): 000049666, 000049680
000 00705cam a2200217 a 4500
00121579
0021
0047B9B3ED4-5DE7-4623-BA6F-AF2B6E30F210
005202111251609
008110601s2020 eng
0091 0
020 |a9781380017307
039|y20211125160951|zhuyntd
040 |aHUCFL
0410 |aeng
082|a428|bROG
1001 |aRogers, Louis
24500|aLanguage hub. |nUpper Intermediate student's Book + access to Student's app : |bB2 / |cLouis Rogers
260 |aLondon : |bMacmillan education, |c2020
300 |avi, 177p. ;|c30cm. : |bill.
650 4|aEnglish language
650 4|aEnglish language|xStudy and teaching|xForeign speakers
650|aTiếng Anh
653 |aKỹ năng tổng hợp
852|a100|bKho Tiếng Anh|j(2): 000049666, 000049680
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000049680 Kho Tiếng Anh 428 ROG Mượn về nhà 1
2 000049666 Kho Tiếng Anh 428 ROG Mượn về nhà 2

Không có liên kết tài liệu số nào