thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • 491.7 LYU
    Окно в Россию : учебное пособие по русскому языку как иностранному для продвинутого этапа /
DDC 491.7
Tác giả CN Л.Ю. Скороходов (L.Yu. Skorokhodov)
Nhan đề Окно в Россию : учебное пособие по русскому языку как иностранному для продвинутого этапа / Л.Ю. Скороходов, О.В. Хорохордина
Thông tin xuất bản Санкт-Петербург : "Златоуст", 2003-2004
Mô tả vật lý 232tr. ; cm.
Thuật ngữ chủ đề Russian language -- Textbooks for foreign speakers
Từ khóa tự do TNG_21598
Địa chỉ Thư Viện Đại học Ngoại Ngữ - ĐHH
000 00000nam#a2200000ui#4500
00121598
0021
0043B190A5D-45E5-4B12-B685-67A5D1F98DA2
005202112301643
008081223s 200 vm| vie
0091 0
020 |a5865472291
039|a20211230164334|bhuongttt|c20211219090044|dhuongttt|y20211218200228|zthuytt
040 |aHUCFL
041 |aRUS
082|a491.7|bLYU
100 |aЛ.Ю. Скороходов (L.Yu. Skorokhodov)
245 |aОкно в Россию : учебное пособие по русскому языку как иностранному для продвинутого этапа / |cЛ.Ю. Скороходов, О.В. Хорохордина
260 |aСанкт-Петербург : |b"Златоуст",|c 2003-2004
300 |a232tr. ; |ccm.
650 |aRussian language -- Textbooks for foreign speakers
653|aTNG_21598
693|aTNG/PDF
852 |aThư Viện Đại học Ngoại Ngữ - ĐHH
890|c1