thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • 895.98 TON
    Tổng tập văn học các dân tộc thiểu số Việt Nam .
DDC 895.98
Nhan đề Tổng tập văn học các dân tộc thiểu số Việt Nam . Tập 2 /, Truyện cổ dân gian / Đặng Nghiêm Vạn (chủ biên) ,
Thông tin xuất bản Việt Nam : Nxb Đà Nẵng , 2002
Mô tả vật lý 1030tr. ; 25cm
Tùng thư Văn hoá dân gian
Thuật ngữ chủ đề Văn học -Các dân tộc thiểu số -Việt Nam
Thuật ngữ chủ đề Văn học -Việt Nam
Tác giả(bs) CN Đỗ, Hồng Kỳ
Tác giả(bs) CN Trần, Thị An
Tác giả(bs) CN Lê, Trung Vũ
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Huế
Tác giả(bs) CN Tăng, Kim Ngân
Địa chỉ 100Kho Tiếng Việt(1): 000032300
000 00847cam a2200241 a 4500
00113133
0021
00414740
00520160512085351.0
008140319s2002 VIE
0091 0
039|a20160512000000|bphuongntt|y20140319083955|zphuongntt
040 |aHUCFL
0410 |aVIE
0820 |a895.98 |bTON
24500|aTổng tập văn học các dân tộc thiểu số Việt Nam . |nTập 2 /, |pTruyện cổ dân gian / |cĐặng Nghiêm Vạn (chủ biên) ,
260 |aViệt Nam : |bNxb Đà Nẵng , |c2002
300 |a1030tr. ; |c25cm
4900 |aVăn hoá dân gian
650 0|aVăn học |bCác dân tộc thiểu số |cViệt Nam
650 0|aVăn học |xViệt Nam
7000 |aĐỗ, Hồng Kỳ
7000 |aTrần, Thị An
7000 |aLê, Trung Vũ
7000 |aNguyễn, Thị Huế
7000 |aTăng, Kim Ngân
852|a100|bKho Tiếng Việt|j(1): 000032300
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000032300 Kho Tiếng Việt 895.98 TON Mượn về nhà 1

Không có liên kết tài liệu số nào