thông tin biểu ghi
DDC 495.1
Nhan đề Bài giảng phương pháp nghiên cứu khoa học 科学研究方法教程(二年级使用)
Thông tin xuất bản 顺化 : 顺化大学 , 2014
Mô tả vật lý 19p ; 30cm
Từ khóa tự do Ngôn ngữ tiếng trung
Từ khóa tự do Sư phạm Tiếng trung
Từ khóa tự do Phương pháp nghiên cứu khoa học Tiếng trung
Địa chỉ 100Kho Tiếng Trung(1): 000040982
000 00582cam a2200181 a 4500
00115991
0021
00417821
00520171007201938.0
008170914s2014 Chi
0091 0
039|a20171007000000|bthuytt|y20170914000000|zthuytt
040 |aHUCFL
0410 |aChi
0820 |a495.1
24500|aBài giảng phương pháp nghiên cứu khoa học |a科学研究方法教程(二年级使用)
260 |a顺化 : |b顺化大学 , |c2014
300 |a19p ; |c30cm
653 |aNgôn ngữ tiếng trung
653 |aSư phạm Tiếng trung
653 |aPhương pháp nghiên cứu khoa học Tiếng trung
852|a100|bKho Tiếng Trung|j(1): 000040982
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000040982 Kho Tiếng Trung 495.1 Mượn về nhà 1

Không có liên kết tài liệu số nào