thông tin biểu ghi
DDC 495.102
Nhan đề Bài giảng thực hành dịch 4
Thông tin xuất bản Huế , 2012
Mô tả vật lý 23p. ; 30cm
Từ khóa tự do Ngôn ngữ tiếng trung
Từ khóa tự do Thực hành dịch 4 Tiếng trung
Từ khóa tự do Dịch
Địa chỉ 100Kho Tiếng Trung(1): 000041481
000 00443cam a2200169 a 4500
00115993
0022
00417823
00520171010205849.0
008170914s2012 Chi
0091 0
039|a20171010000000|bthuytt|y20170914000000|zthuytt
040 |aHUCFL
0410 |aChi
0820 |a495.102
24500|aBài giảng thực hành dịch 4
260 |aHuế , |c2012
300 |a23p. ; |c30cm
653 |aNgôn ngữ tiếng trung
653 |aThực hành dịch 4 Tiếng trung
653|aDịch
852|a100|bKho Tiếng Trung|j(1): 000041481
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000041481 Kho Tiếng Trung 495.102 Mượn về nhà 1

Không có liên kết tài liệu số nào