thông tin biểu ghi
DDC 495.1
Nhan đề Bài giảng thực hành dịch 1: Biên dịch
Thông tin xuất bản Huế , 2016
Mô tả vật lý 16p. ; 30cm
Từ khóa tự do Ngôn ngữ tiếng trung
Từ khóa tự do Thực hành dịch 1 Tiếng Trung( Dịch viết sơ cấp)
Từ khóa tự do Dịch
Địa chỉ 100Kho Tiếng Trung(1): 000041677
000 00483cam a2200169 a 4500
00116002
0022
00417834
00520171010162616.0
008170918s2016 Chi
0091 0
039|a20171010000000|bthuytt|y20170918000000|zthuytt
040 |aHUCFL
0410 |aChi
0820 |a495.1
24500|aBài giảng thực hành dịch 1: Biên dịch
260 |aHuế , |c2016
300 |a16p. ; |c30cm
653 |aNgôn ngữ tiếng trung
653 |aThực hành dịch 1 Tiếng Trung( Dịch viết sơ cấp)
653|aDịch
852|a100|bKho Tiếng Trung|j(1): 000041677
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000041677 Kho Tiếng Trung 495.1 Mượn về nhà 1