thông tin biểu ghi
  • Sách giáo trình
  • 495.102
    Bài giảng Dịch chuyên ngành 2: Dịch du lich và hướng dẫn du lịch
DDC 495.102
Nhan đề Bài giảng Dịch chuyên ngành 2: Dịch du lich và hướng dẫn du lịch
Thông tin xuất bản Huế , 2015
Mô tả vật lý 21p ; 30cm
Từ khóa tự do Ngôn ngữ tiếng trung
Từ khóa tự do Dịch chuyên ngành 2 Tiếng trung
Từ khóa tự do Dịch
Địa chỉ 100Kho Tiếng Trung(1): 000041682
000 00492cam a2200169 a 4500
00116017
0022
00417856
00520171010203022.0
008170919s2015 Chi
0091 0
039|a20171010000000|bthuytt|y20170919000000|zctv
040 |aHUCFL
0410 |aChi
0820 |a495.102
24500|aBài giảng Dịch chuyên ngành 2: Dịch du lich và hướng dẫn du lịch
260 |aHuế , |c2015
300 |a21p ; |c30cm
653 |aNgôn ngữ tiếng trung
653 |aDịch chuyên ngành 2 Tiếng trung
653|aDịch
852|a100|bKho Tiếng Trung|j(1): 000041682
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000041682 Kho Tiếng Trung 495.102 Mượn về nhà 1

Không có liên kết tài liệu số nào