thông tin biểu ghi
DDC 495.1
Tác giả CN Trần, Hữu Duy
Nhan đề Giáo trình Hán Nôm : Tập III / Trần Hữu Duy
Thông tin xuất bản 2000 Huế
Từ khóa tự do Ngôn ngữ Tiếng trung
Từ khóa tự do Sư phạm Tiếng Trung
Từ khóa tự do Hán nôm Việt nam Tiếng trung
Từ khóa tự do Hán văn việt nam tiếng trung
Địa chỉ 100Kho Tiếng Trung(1): 000041605
000 00568cam a2200193 a 4500
00115975
0021
00417805
00520171012102218.0
008170914s Chi
0091 0
039|a20171012000000|bthinlq|y20170914000000|zthuytt
040 |aHUCFL
0410 |aChi
0820 |a495.1
1000 |aTrần, Hữu Duy
24500|aGiáo trình Hán Nôm : |bTập III / |cTrần Hữu Duy
260 |a2000 |aHuế
653 |aNgôn ngữ Tiếng trung
653 |aSư phạm Tiếng Trung
653 |aHán nôm Việt nam Tiếng trung
653 |aHán văn việt nam tiếng trung
852|a100|bKho Tiếng Trung|j(1): 000041605
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000041605 Kho Tiếng Trung 495.1 Mượn về nhà 1

Không có liên kết tài liệu số nào